FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2006Immateriella kulturarvet i Norrlands inland/En etisk kulturarvsforskning? - Omprövningar av "vi" och "de andra" i en norrländsk kontext  Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mikael Vallström
2006Arkeologi i förorten.Kulturarvet i samhälletSödertörns högskola
Arkeologi
Mats Burström
2006Ett världsarvs lokala verklighet: maktstrukturer och identitetsprocesser kring förvaltningen av det samiska kulturarvet inom Laponia.Kulturarvet i samhälletUppsala universitet
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Hugh Beach
2006Makten över monumenten – restaurering av vasaslotten 1850-2001Kulturarvet i samhälletKungliga Tekniska Högskolan
Viktor Edman
2006Det förflutna som samtida resurs - det odelade kulturlandskapets konsekvenserLandskap med historiaLunds universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Tomas Germundsson
2006INCLUDE- Integrering av ekologiska, sociala, kulturella dimensioner i förvaltningen av vägar och järnvägarLandskap med historiaSLU
Centrum för Biologisk Mångfald
Andreas Seiler
2006Kulturmiljöns integration i samhällsplaneringen - delprojekt inom forskningsprojektet: Rum, rörelse och artefakter i urbana landskap. Via TiburtinaLandskap med historiaSvenska Institutet i Rom
Hans Bjur
2006Ägande och brukande för långsiktigt hållbar landskapsvårdLandskap med historiaStockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
Anders Wästfelt
2006Den hållbara medborgaren. Värderingar, traditioner och kunskap i konfliktLandskap med historiaKarlstads universitet
Institutionen för Natur och miljö
Hilde Ibsen
2006Att ladda ett landskap - Uppdragsarkeologi och kampen om det sedan länge förflutna som ett hinder eller en resursLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
UV Öst
Anders Kaliff
2006Delaktighetens landskap: Tillgänglighet och inflytande inom kulturarvssektornLandskap med historiaGöteborgs universitet
CEFOS
Annelie Sjölander-Lindqvist
2006En tillgänglig forskningskulturmiljöModerna kulturarvKungliga Tekniska högskolan
Datavetenskap och kommunikation
Leif Handberg
2006Kulturarvet och entreprenörenModerna kulturarvUmeå universitet
Centrum för regionalvetenskap
Torkel Molin
2006Morgondagens kulturobjekt. Pilotprojekt för bevarande av plastföremålModerna kulturarvRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk tekniska avdelningen
Anders G Nord
2006Hälsingegårdar Plats och traditionHälsinglands museum
Gunilla Stenberg
2006Förstudie: Restaurering av Ekolsunds trädgård och parkPlats och traditionSLU
Institutionen för stad och land
Åsa Ahrland
2006Förstudie: Visingsös värdeskapande förmågaPlats och traditionInternationella Handelshögskolan i Jönköping
Instititutionen för Nationalekonomi
Åke E Andersson
2006Inverkan av vatten från sprinkler på vägg- och takmålningarPlats och traditionSveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Enheten för Brandteknik
Magnus Arvidson
2006Kulturarv, mångfald och marknadsföringspraktikerPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Elisabeth Högdahl
2006Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden - metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värdenPlats och traditionKungliga Tekniska högskolan
Institutionen för samhällsplanering och miljö
Krister Olsson
2006Materialanalys av sydsvenskt bonadsmåleriPlats och traditionGöteborgs universitet
Avdelningen för kulturvård
Jonny Bjurman
2006Ursprungliga bindemedel, en bidragande faktor till biologisk växt på muralt måleriPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Misa Asp
2006Inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnaderPlats och traditionHögskolan på Gotland
Avdelningen för kulturvård
Tor Broström
2006Mötet mellan arkeologi, konservering och analysPlats och traditionStudio Västsvensk Konservering
Sara Wranne
2006FoU-seminarier kring fastigheternaPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Ewa Bergdahl
2006Levande industriarv. Industrivårdens ideologi och praktik.Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Fredrik Linder
2006Ickeförstörande utvärderingsmetoder i fält för stenkonserveringVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Hélène Svahn
2006Morgondagens kulturobjekt. Pilotprojekt för bevarande av plastföremålVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Anders G. Nord
2006Undersökning av unik färgprovssamlingVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Kate I.M. Tronner
2006Inhibitorer för omålat järn Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Åsa Norlander
2006Behov av och metoder för omkonservering av arkeologiskt alunbehandlat träVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Karin Lindahl
2006Utveckling av ideologier och riktlinjer för vård av fornminnen och kulturlandskapVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Robert Danielsson
2006Svensk orgelforskning och kulturmiljövårdens behovVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Kathrin Hinrichs Degerblad
2006Provning av tillgängliga rostskyddssystemVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Magnus Palm