FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2007 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2007Makten över monumenten – restaurering av vasaslotten 1850-2002Kulturarvet i samhälletKungliga Tekniska Högskolan
Viktor Edman
2007Den hållbara medborgaren. Värderingar, traditioner och kunskap i konfliktLandskap med historiaKarlstads universitet
Institutionen för Natur och miljö
Hilde Ibsen
2007Att ladda ett landskap - Uppdragsarkeologi och kampen om det sedan länge förflutna som ett hinder eller en resursLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
UV Öst
Anders Kaliff
2007Brott under ytan/Kulturarvsbrott i SverigeLandskap med historiaBrottsförebyggande rådet
Lars Korsell
2007Delaktighetens landskap: Tillgänglighet och inflytande inom kulturarvssektornLandskap med historiaGöteborgs universitet
CEFOS
Annelie Sjölander-Lindqvist
2007Det förflutna som samtida resurs - det odelade kulturlandskapets konsekvenserLandskap med historiaLunds universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Tomas Germundsson
2007INCLUDE- Integrering av ekologiska, sociala, kulturella dimensioner i förvaltningen av vägar och järnvägarLandskap med historiaSLU
Centrum för Biologisk Mångfald
Andreas Seiler
2007Kommunikation och gestaltning av kulturmiljönLandskap med historiaGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Hans Bjur
2007The European Landscape Convention: A Door to Planning and Interpreting a Culturally and Naturally Diverse Regional Landscape Heritage? Landskap med historiaSLU
Område Landskapsarkitektur
Kenneth Olwig
2007Ägande och brukande för långsiktigt hållbar landskapsvårdLandskap med historiaStockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
Anders Wästfelt
2007En tillgänglig forskningskulturmiljöModerna kulturarvKungliga Tekniska högskolan
Datavetenskap och kommunikation
Leif Handberg
2007Korrosionsskador i tegelfasader - värderingar och åtgärderModerna kulturarvKulturen
Björn Magnusson-Staaf
2007Kulturarvsentreprenörens roll i lokalsamhälletModerna kulturarvUmeå universitet
Centrum för regionalvetenskap
Torkel Molin
2007Morgondagens kulturobjekt. Pilotprojekt för bevarande av plastföremålModerna kulturarvRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk tekniska avdelningen
Anders G Nord
2007Strukturella förändringar och kulturarvsprocesserModerna kulturarvGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ola Wetterberg
2007Digitala tidsresor - Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården?Plats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för Arkeologi och antikens Kultur
Per Stenborg
2007Kulturarvets ekonomiska värdenPlats och traditionInternationella handelshögskolan i Jönköping
Institutionen för Nationalekonomi
Åke E Andersson
2007Kulturarv, mångfald och marknadsföringspraktikerPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Elisabeth Högdahl
2007Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden - metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värdenPlats och traditionKungliga Tekniska högskolan
Institutionen för samhällsplanering och miljö
Krister Olsson
2007Materialanalys av sydsvenskt bonadsmåleriPlats och traditionGöteborgs universitet
Avdelningen för kulturvård
Jonny Bjurman
2007Oljefärg på sten - igår och idagPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Ragnhild Claesson
2007Skonsam och energieffektiv uppvärmning av kyrkorPlats och traditionHögskolan på Gotland
Avdelningen för kulturvård
Tor Broström
2007Skåne. Landskapets kyrkorPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Kulturmiljöavdelningen
Markus Dahlberg
2007Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv – SHFAPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för historiska studier
Kristian Kristiansen
2007Inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnaderPlats och traditionHögskolan på Gotland
Avdelningen för kulturvård
Tor Broström
2007Removal of Damaging Conservation Treatment in Mural Paintings - en tvådagars workshop för konservatorerPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Hélène Svahn
2007Behov av och metoder för omkonservering av arkeologiskt alunbehandlat träVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Karin Lindahl
2007Morgondagens kulturobjekt. Pilotprojekt för bevarande av plastföremålVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Anders G. Nord
2007Svensk orgelforskning och kulturmiljövårdens behovVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Kathrin Hinrichs Degerblad
2007Provning av tillgängliga rostskyddssystemVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Magnus Palm