FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2008 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2008Den hållbara medborgaren. Värderingar, traditioner och kunskap i konfliktLandskap med historiaKarlstads universitet
Institutionen för Natur och miljö
Hilde Ibsen
2008Gotland. Landskapets kyrkorLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Markus Dahlberg
2008Handlingsprogram för uppdragsarkeologiLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Kulturmiljöavdelningen
Agneta Lagerlöf
2008Sverigebilder - delaktighet och dialog kring svenska landskapLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Avdelningen för Kunskapsförmedling
Lars Lundqvist
2008Utredningsuppdrag: Kunskapscentrum för Sveriges kyrkorLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Karin Hermerén
2008Att ladda ett landskap - Uppdragsarkeologi och kampen om det sedan länge förflutna som ett hinder eller en resursLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
UV Öst
Anders Kaliff
2008Delaktighetens landskap: Tillgänglighet och inflytande inom kulturarvssektornLandskap med historiaGöteborgs universitet
CEFOS
Annelie Sjölander-Lindqvist
2008Det förflutna som samtida resurs - det odelade kulturlandskapets konsekvenserLandskap med historiaLunds universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Tomas Germundsson
2008INCLUDE- Integrering av ekologiska, sociala, kulturella dimensioner i förvaltningen av vägar och järnvägarLandskap med historiaSLU
Centrum för Biologisk Mångfald
Andreas Seiler
2008Kommunikation och gestaltning av kulturmiljönLandskap med historiaGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Hans Bjur
2008The European Landscape Convention: A Door to Planning and Interpreting a Culturally and Naturally Diverse Regional Landscape Heritage? Landskap med historiaSLU
Område Landskapsarkitektur
Kenneth Olwig
2008Ägande och brukande för långsiktigt hållbar landskapsvårdLandskap med historiaStockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
Anders Wästfelt
2008En tillgänglig forskningskulturmiljöModerna kulturarvKungliga Tekniska högskolan
Datavetenskap och kommunikation
Leif Handberg
2008Korrosionsskador i tegelfasader - värderingar och åtgärderModerna kulturarvKulturen
Björn Magnusson-Staaf
2008Morgondagens kulturobjekt. Pilotprojekt för bevarande av plastföremålModerna kulturarvRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk tekniska avdelningen
Anders G Nord
2008Strukturella förändringar och kulturarvsprocesserModerna kulturarvGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ola Wetterberg
2008Digitala tidsresor - Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården?Plats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för Arkeologi och antikens Kultur
Per Stenborg
2008Materialanalys av sydsvenskt bonadsmåleriPlats och traditionGöteborgs universitet
Avdelningen för kulturvård
Jonny Bjurman
2008Skonsam och energieffektiv uppvärmning av kyrkorPlats och traditionHögskolan på Gotland
Avdelningen för kulturvård
Tor Broström
2008Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv – SHFAPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för historiska studier
Kristian Kristiansen
2008Kulturarv, kommunikation och lärande, en förstudiePlats och traditionLinköpings universitet
Tema Q
Peter Aronsson
2008Tillgängliggörande av forskning om BirkaPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Fastigheter och besöksmål
Lena Johansson
2008World Urban Forum 4 i Nanjing, KinaPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Anita Bergenstråhle-Lind
2008Provning av tillgängliga rostskyddssystemVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Magnus Palm
2008Behov av och metoder för omkonservering av arkeologiskt alunbehandlat träVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Karin Lindahl
2008Morgondagens kulturobjekt. Pilotprojekt för bevarande av plastföremålVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Anders G. Nord