FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2009Standardiseringsarbete inom CEN TC346, nätverk för internationella arbetsgrupperRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Kathrin Hinrichs Degerblad
2009Kriterier för bedömning av kvalitet i uppdragsarkeologin Riksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Carolina Andersson
2009Interiörrestaureringen i teori och praktik mellan 1880-1960 (doktorandprojekt)Kulturhistorisk kunskapKungliga tekniska högskolan
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Hélène Svahn Garreau
2009Konferens om kulturlandskap och landskapsvårdLandskap med historiaStockholms Universitet
Kulturgeografiska institutionen
Anders Wästfelt
2009Återdeponering av arkeologiska fynd, analys av fyndmaterial, fas 2Landskap med historiaBohusläns museum
Thomas Bergstrand
2009Att förlika miljöintressen: Natur- och kulturarv vid restaurering av vattendragLandskap med historiaGöteborgs universitet
CEFOS
Anna Bohlin
2009Klimat och kulturarvLandskap med historiaKarlstads universitet
Avdelningen för hälsa och miljö
Eva Svensson
2009Kulturarvet - en resurs i landsbygdsutvecklingLandskap med historiaHushållningssällskapet Väst
Sara Roland
2009The European Landscape Convention: A Door to Regional Landscape Heritage?Landskap med historiaSveriges lantbruksuniversitet
Område Landskapsarkitektur
Kenneth Olwig
2009Den hållbara medborgaren delprojekt Den hållbara glesbygdenLandskap med historiaKarlstads universitet
Avdelningen för Hälsa och miljö
Eva Svensson
2009Biologiskt kulturarv som bas för samverkan mellan kulturmiljö- och naturvårdLandskap med historiaSveriges lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mångfald
Tommy Lennartsson
2009Det förflutna som samtida resurs – det odelade kulturlandskapets konsekvenserLandskap med historiaLunds universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Tomas Germundsson
2009Kommunikation och gestaltning av kulturmiljön (doktorandprojekt)Landskap med historiaGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Hans Bjur
2009Traditionell ekologisk kunskap om marknyttjande hos samer i världsarvet LaponiaLandskap med historiaÁjtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Berit Inga
2009Masterprogram i kulturarvLandskap med historiaStockholms universitet
Konstvetenskapliga institutionen
Margaretha Rossholm Lagerlöf
2009Gotland. Landskapets kyrkorLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Markus Dahlberg
2009Workshop ELCLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet och Sveriges lantbruksuniversitet
Kenneth Olwig
2009Utredningsuppdrag: Det Medeltida SverigeLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Verkssekretariatet
Anders Kaliff gammalepost
2009Utredningsuppdrag: Kunskapscentrum för Sveriges kyrkorLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Karin Hermerén
2009Hållbar stadsutveckling - Expo 2010 Landskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Anita Bergenstråhle-Lind
2009BetonghandbokModerna kulturarvLindesbergs museum
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen
2009Strukturella förändringar och kulturarvsprocesserModerna kulturarvGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ola Wetterberg
2009Kulturmiljövården i det heterogena SverigeModerna kulturarvLänsstyrelsen Västernorrlands län
Anna Molin
2009Brytpunkt BergslagenModerna kulturarvKungliga tekniska högskolan
Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria
Maths Isacson
2009Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighetModerna kulturarvStatens historiska museum
Enheten för utställningar och lärande
Katherine Hauptman Wahlgren
2009Små historier i stora berättelserModerna kulturarvLänsmuseet Västernorrland
Murberget
Bengt Wittgren
2009Kulturarvets ekonomiska värdePlats och traditionInternationella handelshögskolan, Jönköping
Instititutionen för Nationalekonomi
Pia Juusola Nilsson
2009Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv - SHFAPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för historiska studier
Kristiansen Kristian, Bertilsson Ulf
2009Digitala Tidsresor: Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården?Plats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för Arkeologi och antikens Kultur
Per Stenborg
2009Materialanalys av sydsvenskt bonadsmåleriPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Jonny Bjurman
2009Nätverket för iscensättning och kommunikation av kulturmiljöerPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Håkan Karlsson
2009Skonsam och energieffektiv uppvärmning av kyrkorPlats och traditionHögskolan på Gotland
Avdelningen för kulturvård
Tor Broström
2009Tillgängliggörande av senare tids forskningsresultat om Birka och HovgårdenPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Fastigheter och besöksmål
Lena Johansson
2009Rengöra och förebygga biofilm på kulturhistorisk sten (RenSten): FörstudiePlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Elizabeth Ellen Peacock
2009Seminarium inom Grönsöö-projektetPlats och traditionSveriges lantbruksuniversitet
Stad och land, Landskapsarkitektur
Torbjörn Suneson
2009Provning av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård Vård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Magnus Palm
2009Arkeologiskt alunbehandlat trä - metodik för räddning av föremålVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Carola Häggström
2009Behov av och metoder för omkonservering av arkeologiskt alunbehandlat träVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Karin Lindahl