FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2010Metodutveckling - bilddokumentation av kulturreservatLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Ulf Lindberg
2010Hållbar stadsutveckling - Expo 2010 Landskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Anita Bergenstråhle-Lind
2010Konferens om kulturlandskap och landskapsvårdLandskap med historiaStockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
Anders Wästfelt
2010Traditionell ekologisk kunskap om marknyttjande hos samer i världsarvet LaponiaLandskap med historiaÁjtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Enheten för Forskning & Dokumentation
Berit Inga
2010Klimat och kulturarv i nätverkLandskap med historiaKarlstads universitet
Avdelningen för hälsa och miljö
Eva Svensson
2010Att förlika miljöintressen: Natur- och kulturarv vid restaurering av vattendragLandskap med historiaGöteborgs universitet
CEFOS
Anna Bohlin
2010Kommunikation och gestaltning av kulturmiljön (doktorandprojekt)Landskap med historiaGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Hans Bjur
2010Biologiskt kulturarv i landskapet - mötesplats för kulturmiljö- och naturvårdLandskap med historiaSveriges Lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mångfald
Tommy Lennartsson
2010Bättre verktyg för slagkraftigare kulturmiljöarbeteLandskap med historiaÖstergötlands länsmuseum
Avdelningen för kulturvård
Anna Lindqvist
2010Följeforskning inom uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöerModerna kulturarvRiksantikvarieämbetet och Statens konstråd
Henrik Orrje
2010Strukturella förändringar och kulturarvsprocesserModerna kulturarvGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ola Wetterberg
2010Små historier i stora berättelserModerna kulturarvLänsmuseet Västernorrland
Murberget
Bengt Wittgren
2010Maskininlärningsbaserad indexering av digitaliserade museiartefakterModerna kulturarvGöteborgs universitet
Biblioteks- och informationsvetenskap
Lars Höglund
2010Brytpunkt BergslagenModerna kulturarvKungliga tekniska högskolan
Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria
Maths Isacson
2010Malmfältens kulturmiljöprocesserModerna kulturarvLuleå tekniska universitet
Samhällsbyggnad, Arkitektur & infrastruktur
Kristina L Nilsson
2010BetonghandbokModerna kulturarvLindesbergs kommun
Lindesbergs museum
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen
2010Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighetModerna kulturarvStatens historiska museum
Enheten för utställningar och lärande
Katherine Hauptman Wahlgren
2010Hållbar textilkonst? Flamskyddsmedel för textilier i offentlig miljö. Moderna kulturarvRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Margareta Bergstrand
2010Kalejdoskop - sätt att se på kulturarvModerna kulturarvLänsstyrelsen Västernorrland
Avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad
Anna Molin
2010Skonsam och energieffektiv uppvärmning av kyrkorPlats och traditionHögskolan på Gotland
Avdelningen för kulturvård
Tor Broström
2010Seminarium inom Grönsöö-projektetPlats och traditionSveriges lantbruksuniversitet
Stad och land, Landskapsarkitektur
Torbjörn Suneson
2010Gamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum (publikt arbete)Plats och traditionUppsala universitet
Institutionen för arkeologi & antik historia
John Ljungkvist
2010Arkeologisk prospektering av fornlämningsmiljön Gamla Uppsala Plats och traditionRiksantikvarieämbetet
Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Teknik
Immo Trinks
2010Bedömnings- och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologinPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Eva Skyllberg
2010Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst i historiska byggnader Plats och traditionRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Stefan Lindgren
2010Standardiseringsarbete inom CEN TC346, nätverk för internationella arbetsgruppePlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Kathrin Hinrichs Degerblad
2010Mögel, organiska syror och kulturarvPlats och traditionIVL Svenska Miljöinstitutet AB
Erica Bloom
2010Kulturarvets ekonomiska värdePlats och traditionInternationella Handelshögskolan i Jönköping
Institutionen för Nationalekonomi
Pia Juusola Nilsson
2010RenStenPlats och traditionGöteborgs universitet
Cell och molekylär biologi
Karsten Pedersen
2010Ozonbehandling av konst- och kulturhistoriskt material som restvärdesräddningPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Margareta Bergstrand
2010Digitala Tidsresor: Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården?Plats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för Historiska Studier
Per Stenborg
2010Makes referenssamlingPlats och traditionHögskolan på Gotland
Avdelningen för kulturvård
Maria Brunskog
2010Traditionell lokal färgsättning – ett nätverk för kunskapsförmedling Plats och traditionLunds universitet
Arkitektur och byggd miljö
Richard Kjellström
2010Materialanalys av sydsvenskt bonadsmåleriPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Jonny Bjurman
2010Provning av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövårdVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Magnus Palm