FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2021Modekonfektionens genombrott i Sverige. Tre pionjärer: Graffman, Kleen, RichardCentrala museerStiftelsen Nordiska museet
Nordiska museet
Marianne Larsson
2021Demokrati finns inte - vi gör den!Centrala museerStatens Museer för Världskultur
Innehåll och Lärande
Arfvidsson Helen
2021Hugget i sten! En geoarkeologisk studie av medeltidens vardagliga stenföremålCentrala museerStatens historiska museum
Arkeologerna
Erik Ogenhall
2021Immateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialisering Centrala museerStatens Musikverk
Svenskt visarkiv
Madeleine Modin
2021Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskningCentrala museerNationalmuseum
Nationalmuseum
Karin Glasemann
2021Vasas dräkter: Från fragment till klädesplagg.Centrala museerStatens maritima och transporthistoriska museer
Form och Innehåll, Kulturarvsenheten
Fred Hocker
2021Flyktens materialitetCentrala museerStatens maritima och transporthistoriska museer
Kulturarvsenheten
Anna Arnberg
2021Italienskt måleri i Nationalmuseum: marknad, musealisering, materialitetCentrala museerNationalmuseum
Forskningsavdelningen
Martin Olin
2021Det delade landet. Samisk historia och mångkulturalitet före det modernaCentrala museerStatens historiska museer
Enheten för forskning och utveckling
Jonas Nordin
2021Digitala bilder för forskning och publikHållbart bevarande och förvaltningStockholms universitet
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Fredrik Fahlander
2021Historisk betongHållbart bevarande och förvaltningGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Gunnar Almevik
2021Conference Waterfront heritage and waterfront renewalHållbart bevarande och förvaltningLunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Björn Magnusson Staaf
2021Laserskannad höjddata och AI: ett forsknings- och utvecklingsprojektHållbart bevarande och förvaltningUppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Karl-Johan Lindholm
2021Kurs i systematisk fornminnesinventering: metodutveckling och utvärderingHållbart bevarande och förvaltningStiftelsen Jamtli
Samlingar och kulturmiljö
Kristina Jonsson
2021Natur- och kulturmiljöer vid vatten - samverkan för framgångHållbart bevarande och förvaltningVästra Götalandregionen
Förvaltningen för kulturutveckling
Bosse Lagerqvist
2021Marindokumentation av kulturarv på stora djupHållbart bevarande och förvaltningStiftelsen Västerviks Museum
Västerviks Museums Forskningscenter
Johan Rönnby
2021Norrlands vattenanknutna kulturmiljöerHållbart bevarande och förvaltningRiksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkiv och bibliotek
Ola Wolfhechel Jensen
2021Musiken i Sveriges kyrkor Kulturarv och hållbar utvecklingUppsala universitet
Institutionen för musikvetenskap
Lars Berglund
2021Vägarnas biologiska kulturarvKulturarv och hållbar utvecklingSverige lantbruksuniversitet
Stad och land
Anna Westin
2021Kulturarv som utvecklingskraft i BergslagenKulturarv och hållbar utvecklingÖrebro universitet
Inst. för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Mats Lundmark
2021Designhistoria i andra geografierKulturarv och hållbar utvecklingLinnéuniversitetet
Design
Christina Zetterlund
2021Antikvarisk kompetens i kommunala plan- och byggprocesser ur ett organisatorisktKulturarvsarbetets förutsättningarKMV forum AB
Hans Antonsson
2021KARUSO Kulturarv i Regionala utvecklingsstrategierKulturarvsarbetets förutsättningarUppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen (Kulturvård)
Christer Gustafsson
2021Utveckling av en nationell infrastruktur för heritage scienceSamverkan och dialog Riksantikvarieämbetet
Kulturvårdsavdelning
Marei Hacke
2021TEKLA 2030: transportinfrastrukturens effekter på kulturmiljö och landskapSamverkan och dialog KMV forum AB
KMV forum AB
Hans Antonsson
2021Kring ringgatan: forskning och historisk visualisering, byggnadsminnet Ekeby bySamverkan och dialog Uppsala universitet
Historiska institutionen
Rosemarie Fiebranz