FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2022Vasas dräkter: Från fragment till klädesplagg.Kulturarv och klimatStatens maritima och transporthistoriska museer
Form och Innehåll, Kulturarvsenheten
Fred Hocker
2022Klimatförändringar, regleringar och Norrlands vattenanknutna kulturmiljöerKulturarv och klimatLuleå tekniska universitet
Enheten för historia
Dag Avango
2022Klimatsmart museum – Hållbart inneklimat i mindre museerKulturarv och klimatUppsala universitet
Konstvetenskap
Tor Broström
2022Metoder för digital diagnostisering av hotade kulturarvKulturarv och klimatGöteborgs universitet
Institutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion
Jonathan Westin
2022Immateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialiseringKulturarv och klimatMusikverket
Svenskt visarkiv
Madeleine Modin
2022KlimatService för Kulturarv (KSK)Kulturarv och klimatLunds Universitet
Centrum för miljö och Klimatvetenskap
Johanna Alkan Olsson
2022Museiekologier och samlingsförvaltning - förstudieKulturarv och klimatUppsala Universitet
Konstvetenskapliga institutionen,
Christina Fredengren
2022Agenda 2030 kunskapsöversikt för museerKulturarv och klimatUppsala Universitet
Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård
Christina Fredengren
2022ÅTERANVÄNDBAR ARKEOLOGI. Om tillgängliggörande av museisamlingar för forskningKulturarvsområdets digitaliseringUppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Joakim Wehlin
2022Demokrati finns inte - vi gör den!Kulturarvsområdets digitaliseringStatens Museer för Världskultur
Innehåll och Lärande
Arfvidsson Helen
2022Kulturhistoriska museer, skolan och digitala läranderesurserKulturarvsområdets digitaliseringLinköpings universitet
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Bodil Axelsson
2022Modekonfektionens genombrott i Sverige. Tre pionjärer: Graffman, Kleen, RichardKulturarvsområdets digitaliseringStiftelsen Nordiska museet
Nordiska museet
Marianne Larsson
2022Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskningKulturarvsområdets digitaliseringNationalmuseum
Forskningsavdelningen
Karin Glasemann
2022Nya teknologier mellan forskning och publikKulturarvsområdets digitaliseringGöteborgs universitet
Kulturvård
Gunnar Almevik
2022Att skapa relationer genom det digitala museet: principer för kurerat innehållKulturarvsområdets digitaliseringGöteborgs stad
Kulturförvaltningen
Klas Grinell
2022Riksantikvarieämbetets äldsta historia: Ett digitaliseringsprojektKulturarvsområdets digitaliseringKungliga biblioteket
Avdelningen för bibliotekssamverkan och forskningsstöd
Christopher Natzén
2022Ett Open Source-baserat program för att analysera arkeologisk undersökningsdataKulturarvsområdets digitaliseringUppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Daniel Löwenborg
2022Transkriberingsnod Sverige - maskintolkning och medborgarforskning kombineradeKulturarvsområdets digitaliseringRiksarkivet
Digitala användarmöten
Olof Karsvall
2022Digitala gränssnitt och kulturlandskapets tillgänglighetKulturarvsområdets digitaliseringStiftelsen Bohusläns museum
Bohusläns museum
Aaron Stutz