FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2023Modekonfektionens genombrott i Sverige. Tre pionjärer: Graffman, Kleen, RichardStiftelsen Nordiska museet
Nordiska museet
Marianne Larsson
2023Transkriberingsnod Sverige – maskintolkning och medborgarforskning kombineradeRiksarkivet
Digitala användarmöten
Olof Karsvall
2023Immateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialiseringSvenskt visarkiv, Musikverket
Svenskt visarkiv
Madeleine Modin
2023Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskningNationalmuseum
Forskningsavdelningen
Martin Olin
2023Vasas dräkter: Från fragment till klädesplagg.Statens maritime och transporthistoriska museer
Form och Innehåll, Kulturarvsenheten
Fred Hocker
2023Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer 2.0: Metoder för kulturmiljöövervakningKulturarv, krishantering och klimatförändringarLuleå Tekniska Universitet
Institutionen för Ekonomi, Teknik, Kultur och Samhälle (ETKS)
Dag Avango
2023Prioritering av klimathotade kulturhistoriska värden – Synsätt och metoderKulturarv, krishantering och klimatförändringarUmeå universitet
Idé- och samhällsstudier
Philip Buckland
2023Beredskap för kulturarvssektorn vid höjd beredskap och krigKulturarv, krishantering och klimatförändringarUppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen
Mattias Legnér
2023Bevarande av biobaserade material i kulturhistoriska byggnaderKulturarv, krishantering och klimatförändringarLuleå tekniska universitet
Träteknik
Niclas Björngrim
2023Cirkulär ekonomi och kulturarvsarbete - praktikorienterad begreppsutvecklingKulturhistoriska värden i rumslig planeringGöteborgs Universitet
Institutionen för kulturvård
Susanne Fredholm
2023Karakterisering av furutjäror och tjärfärgKulturhistoriska värden i rumslig planeringGöteborgs Universitet
Hantverkslaboratoriet/institutionen för Kulturvård
ARJA KÄLLBOM
2023Arkitektur i platta paket, en förstudie kring hur vi värderar kataloghusenKulturhistoriska värden i rumslig planeringSTIFTELSEN JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Enheten för arkeologi, byggnadsvård och konservering
Anders Franzén
2023Postmoderna kulturarv, kulturhistoriska värden och materialförutsättningarKulturhistoriska värden i rumslig planeringUppsala universitet
Kulturvård, Campus Gotland
Mia Geijer
2023Digital, analogt eller både och? En museipedagogisk kartläggning med lärarna Museernas digitala omställningKalmar läns museum
Publika enheten
Adam Norman
2023BLOM. Bildning och Museer.Museernas digitala omställningStiftelsen Bohusläns museum
Enheterna Arkeologi och Projekt & Utställningar och Pedagogik
Aaron Stutz
2023Lärande i skolan och kulturhistoriska museers digitala resurserMuseernas digitala omställningLinköpings Universitet
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Bodil Axelsson
2023Utställningars materialitet: Digitaliseringens betydelse för meningsskapandeMuseernas digitala omställningStockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
Eva Insulander
2023Savvet - Att hela kulturarv genom digitaliseringMuseernas digitala omställningStiftelsen Silvermuseet
Institutet för arktisk landskapsforskning, INSARC
Malin Brännström
2023Evidens, källkritik och trovärdighet i museernas digitala omställningMuseernas digitala omställningStatens Historiska Museum
Avdelningen för samlingar och forskning
Jonathan Westin
2023UTFORSKANDE DIGITALISERING. Forskning i fokus för museernas digitaliseringMuseernas digitala omställningUppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Joakim Wehlin
2023AI och medborgarforskning för porslinsföremålMuseernas digitala omställningRISE Research Institutes of Sweden
Avdelningen för datavetenskap
Olof Mogren
2023Förintelsesamlingar – forskningsperspektiv och digitaliseringsbehovMuseernas digitala omställningStatens historiska museer
Avdelningen för samlingar och forskning
Lotta Fernstål